• Inzeráty s nekonkrétním obsahom (není jasné, o co se jedná),
   
 • Inzeráty s chybějícími kontaktnými ůdajmi na inzerenta. Každý inzerát musí obsahovat přímý telefonický kontakt a e-mail na inzerenta. Telefonické kontakty jsou průběžně prevěřovány a inzeráty se smyšlenými telefonickými kontaktmi nebudou zveřejněny,
   
 • Duplicitné inzeráty (inzeráty s rovnakým obsahem),
   
 • Inzeráty psané v jiném než českém jazyce. Pro zveřejnění inzerátu do jiné krajiny (napr. do Slovenské republiky a jiných) je potřebné si předplatit službu,
   
 • Obsahujú v nadpisu a textu názvy firem, www stránek, resp. jiné přímé nebo nepříme kontakty, prostřednictvým kterých by bylo možné nadvázat kontakt na inzerenta ak inzerent neuhradil službu zveřejnění kontaktních informácí (exkluziv inzerát),
   
 • Inzerát obsahuje více projektů v jednom inzeráte,
   
 • Inzerát žádajíci o individuální pomoc nebo potřebu, která nesouvisí s podnikaním (sportovní sponzoring je povolen)