Zdroj: Omni-channel marketing concept in flat design (omnichannel, channels) at 123rtf.com

Většina marketérů a obchodníků dobře zná nové trendy ve své oblasti a nebude žádným tajemstvím, pokud nazveme tzv. omnichannel commerce novodobým eCommerce.

Cílové skupiny zákazníků se změnily. Už nejsou omezeny jen na region, věk, pohlaví apod. Omnichannel předefinován pravidla eCommerce.

V dnešní době informací, reklam na množství a rozmanitost nabízených produktů a služeb musí být prodejci mimořádně obezřetní a schopni osvojovat si moderní obchodní modely, aby byly nadále konkurence schopní a samozřejmě profitabilní.

Právě omnichannel je novodobý přístup, který má mnoho odlišností od tradičních forem prodeje:

- Objednávky přicházejí z různých zdrojů (online, offline, jejich kombinace), což je problém pro řízení objednávkového procesu.

- Řízení zásobování je klíčové pro správný chod procesu objednávání a profitabilitu.

-  Samostatný software většinou nestačí, ale jsou potřebné rozšíření a systémy třetích stran většinou dnes postavené jako tzv. cloud řešení.

Automatizace objednávkového procesu

V případě multi channel eCommerce je proces objednávání jednoznačný, kdy každý kanál obhospodařuje objednávky samostatně, ať už se jedná o online či offline. U omnichannelu to již není možné. Typicky zákazník provede objednávku na internetu a rozhodne se vyzvednout si zboží na některé z kamenných prodejen. Toto výrazně komplikuje celý proces, zvláště pokud je objednávkový proces zajišťován manuálně. Zvýšením efektivity je automatizace, ideálně pomocí cloudových řešení, kde se všechny změny prováděny v tzv. reálném čase, tedy v čase s maximálním zpožděním v minutách, resp. hodinách. Takový systém zajistí automatizaci objednávek ze všech kanálů a výrazně zvýší míru byznysu.

Integrace kanálů zásobování zboží

Velká část omnichannel eCommerce strategií nejsou úspěšné a pohybují se na hraně profitability. Hlavní důvod tohoto neúspěchu spočívá v tom, že provozují své systémy zásobování zboží odděleně od omnichannel eCommerce prostředí. Každý maloobchodníci nebo velkoprodejců by měl být schopen dokonale ovládat zásobování a dostupnost zboží. Pokud tyto věci nefungují, vznikají problémy, např. zákazníkovi slíbíme něco jiného, než reálně dostane. Řešením je integrace systémů spravujících zásobování zbožím pod jednu střechu a tak výrazně zvyšovat šance na efektivní proces fungování omnichannel eCommerce a se samozřejmě v konečném důsledku na dosahovat lepších výsledků byznysu.

Integrace systémů třetích stran

Maloobchodníci dnes prodávají na několik online platformách, ať už vlastní eshop, cenové porovnávače, multi-vendor systémy typu Amazon apod. Co se může dít, pokud váš systém není integrován s multi-vendor systémem v reálném čase a vy nabízíte produkt, který vlastně reálně již není na skladě a zákazník to netuší? Je to samozřejmě problém, který kazí dobré jméno online platformě, na níž prodáváte, sobě také a zákazník nedostane to, co očekává. Řešením je integrace s třetí stranou tak, aby byla zajištěna souhra mezi integrovanými systémy zásobování, vašeho prodejního systému a online platformy, kam přijde koncový zákazník.

Taková konstelace prodejního procesu je způsob jak předcházet problémům s výprodejem, chybějícími objednávkami a dalšími obdobnými problémy.