Zdroj: Businessman and robot's handshake with holographic Earth globe on background. Artificial intelligence technology at 123rtf.com

Umělá inteligence je často definována jako informační systémy, aplikace mají smysl vnímání, učení se a jednání podle toho. Už je tomu pár let, co tato téma prošla z laboratorních podmínek do byznysu a stále více poutá pozornost šéfů firem na nejvyšší úrovně řízení a rozhodování. V dnešních dnech lze často říci, že média začnou věnovat pozornost inovativním podnikatelským řešením založeným na umělé inteligence. Rizikový kapitál stále častěji vstupuje do začínajících projektů a projektů umělé inteligence. Technologické společnosti se pohybují relativně rychle tímto směrem, protože jsou si vědomi budoucí hodnoty této nové oblasti.

Nejvyšší vedení společností musí pochopit, že umělá inteligence není záležitostí technologických nebo automobilových aplikací s automatickým ovladačem, virtuálním asistentem pro smartphony, nebo řadu dalších příkladů.

Závěrem, umělá inteligence je extrémně bohatá a rozmanitá oblast možností. Vychází z obrovského množství hodnot, které nositelé dostávají progresivní technologie a integrace těchto technologií do plnohodnotných obchodních řešení.